Telefon: 12 307 37 77 | ul. Sołtysowska 37C/LU2 Kraków | sprzedaz@osiedlesymbioza.pl

Prawie połowa młodych dorosłych mieszka z rodzicami

Property News / 08-11-2023

Stosunkowo późno opuszczamy rodzinny dom, by przenieść się na swoje. Określenie “gniazdownicy” dotyczy już niemal połowy Polaków w wieku 18-34 lata. To jeden z najwyższych wskaźników w całej Europie.

O takich wynikach decyduje szereg czynników. Są nimi przede wszystkim zamożność społeczeństwa oraz dostępność mieszkań – zarówno pod względem samej ich liczebności, jak również, a może przede wszystkim – siły nabywczej młodego pokolenia. Ta w ostatnich latach znacznie się obniżyła, w dużej mierze ze względu na turbulencje gospodarcze związane m.in. z pandemią, a następnie wojną w Ukrainie, a co za tym idzie – rosnącą inflacją – mówi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Źródło: